"Активни граждани за по-добра Европа"
 
 

През януари 2009 г. Асоциацията за европейско партньорство стартира изпълнението на проект "Активни граждани за по-добра Европа" финансиран по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия...

 
   
 
"Жените в политическия живот за успешна Европа"
 
 

Асоциацията за европейско партньорство стартира реализацията на проект "Жените в политическия живот за успешна Европа" по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия...

 
   

На 25 март 1957 подписването на Римското споразумение дава началото на европейския проект – най-успешният интреграционен проект в света – проектът, които обедини държави и народи, врагове във Втората световна война, и ги накара да преодолеят различията си, да се обединят и да изградят общество, основано на демокрация, солидарност и сътрудничество. От 1 януари 2007 България е пълноправен член на семейството на Европейския Съюз.

50 години след Споразумението, държавите от ЕС продължават да се сближават. Запазвайки своите различни култури, езици и традиции, обществото на ЕС се базира върху общи ценности като мир и стабилност, свобода и демокрация, законност, почитане на човешките права и равенство. Това е Европа, на която ние принадлежим – Европа, която искаме да доразвием.

Асоциацията за Европейско Партньорство се придържа към европейските ценности и се стреми да служи като посредник за партньорство и сътрудничество в контекста на разширена Европа.


 

2008 Асоциация за Европейско Партньорство
Всички права запазени